CZ | EN
Tichá noc - Stille nacht

Musica Bohemica / J.Krček
Musica Bohemica (2001)

Skladby

1. Adeste fideles
2. Hleď, malé jezulátko
3. Tichá noc, přesvatá noc
4. O Vánocích zpívám
5. Spinkej, hajej, mé milé děťátko
6. Prosinec je, jsou tu svátky
7. Los animales ante Nacimiento
8. Spanilá z archy holubičko
9. Když já jsem seděl na břehu
10. Dobrý král Václav
11. Maria hustým lesem šla
12. Když jsem u ovcí v noci bděl
13. Es ist ein Ros entsprungen
14. Andělé nám nad dědinou
15. Jozef, můj kochany
16. V Betlémě hoch se narodil
17. Jen spinkej, Ježíšku
18. Kristus Pán se narodil
19. Stála panenka Maria
20. Den přeslavný jest k nám přišel

Informace


webdesign by Lenka Tomášková